Door onze jarenlange ervaring in (digitale) onderzoeken ten behoeve van justitie, zijn wij voor onder andere de advocatuur de aangewezen partner om u bij te staan in de (on)mogelijkheden van digitaal bewijs.

Binnen het Openbaar Ministerie, bij de politie en bij de advocatuur, is over het algemeen weinig diepgaande kennis over digitaal forensisch data-onderzoek.

Er is helaas maar een zeer klein aantal digitaal rechercheurs, waardoor veel onderzoeken gedaan worden door “gewone” rechercheurs met relatief veel computerkennis. Deze kennis betreft in veel gevallen echter kennis van: Windows, Word en Excel. Doorgaans betreft het hier geen kennis over het op de juiste wijze interpreteren van digitale sporen.

Daar het bij het Openbaar Ministerie ook ontbreekt aan voldoende digitale kennis, worden meningen van rechercheurs voor waar aangenomen. Dit kan voor een onvolledig of foutief beeld zorgen, waardoor beslissingen kunnen worden genomen op onjuiste gronden.

Digirec kan u helpen bij het bekijken van een (straf)zaak om te zien of er op de juiste wijze onderzoek is gedaan en of de feiten zoals zij verondersteld worden, mogelijk ook anders geïnterpreteerd kunnen worden.

3-slides@1000