Emailberichten bevatten vaak informatie die zeer waardevol is voor recherche-onderzoeken.encase-outlook@500

Vaak worden berichten verwijderd omdat ze niet interessant zijn, maar in sommige gevallen ook omdat ze informatie bevatten die niemand anders mag lezen.

Wij kunnen voor u email-berichten inzichtelijk maken. Hierbij maken wij ook gebruik van de emailberichten die reeds verwijderd zijn, waardoor voor u een duidelijk beeld ontstaat van de gevoerde email conversaties.
Of medewerkers nu vertrouwelijke informatie naar “verkeerde” personen hebben gestuurd of dat iemand via email is bedreigd of gestalkt. Doordat wij naast aan Digitaal Rechercheren, ook aan data-recovery doen, kunnen wij u in veel gevallen inzicht geven in (verwijderde) mailberichten.

Of het nu gaat om Microsoft Exchange databases (EDB), Microsoft Outlook Express (DBX) of Microsoft Outlook (PST) files, wij hebben voor de meest voorkomende problemen de technieken en software in huis om deze bestanden te recoveren danwel inzichtelijk te maken.
Ook uit corrupte mailbestanden halen wij nog regelmatig informatie die voor u van belang kan zijn.