Omdat goed zoeken vaak ingewikkelder is dan het lijkt!

Bij bewijsbeslag van gegevensdragers dient rekening gehouden te worden met de (on)mogelijkheden van het ter plaatse onderzoeken van het beslag.

Regelmatig wordt in het verlof van de rechtbank gesproken over de inbeslagname van relevante gegevens. Ook zien we regelmatig dat privacy-gevoelige informatie niet in beslag mag worden genomen.

Het verdient echter de voorkeur om tijdens bewijsbeslag de gegevensdragers volledig te kopieren danwel de gegevensdragers mee te nemen om ten kantore van de gerechtelijk bewaarder / deurwaarder of ICT-deskundige een volledige kopie te maken van de gegevensdragers.
Digitaal onderzoek veel tijd. Computers bevatten honderduizenden bestanden en het doorzoeken hiervan kost veel tijd.

Als we uitgaan van het doorzoeken van 250.000 bestanden, wat op een computer tegenwoordig geen bijzondere hoeveelheid is; en we rekenen 1/10 van een seconde voor het doorzoeken van één bestand, dan duurt het doorzoeken van 250.000 bestanden al bijna 7 uur.

zipfile

ICT-deskundigen hebben daarnaast ook nog “last” van de bestanden welke gecomprimeerd opgeslagen staan op de computer. Gecomprimeerde bestanden zijn bestanden zoals bijvoorbeeld zip-bestanden. Ook diverse mailbestanden staan vaak gecomprimeerd opgeslagen op een computer.Een gecomprimeerd bestand kan 1 of meerdere bestanden bevatten welke “in elkaar geperst” worden. Doordat de bestanden gecomprimeerd worden, worden hierbij ook de (leesbare) teksten “in elkaar geperst”. Deze bestanden zijn daardoor niet middels een normale zoekslag te doorzoeken, maar zullen eerst “uitgepakt” moeten worden, alvorens er een goede zoekslag op kan worden losgelaten. Het uitpakken/bewerken van dit dergelijke gecomprimeerde bestanden kost ook tijd. Voor een goede uitleg over bestandscompressie verwijzen wij naar Wikipedia.

Omdat bij bewijsbeslag regelmatig informatie wordt gevonden in gevoerde mail-conversaties, is het ons inziens zeer wenselijk om deze bestanden grondig te doorzoeken.
Het op locatie onderzoeken van computers op mogelijk relevant materiaal, dan wel het op locatie (trachten) weg te filteren van privacy gevoelig materiaal, verdient mede om bovenstaande redenen absoluut niet de voorkeur. Veel reëler is het om volledige kopieën te maken dan wel volledige gegevensdragers mee te nemen en zo snel mogelijk bij de gerechtelijk bewaarder te kopiëren.
(Het kopiëren van een computer / harde schijf kost over het algemeen minder tijd dan het volledig doorzoeken hiervan. Zeker omdat wij de middelen hebben waarmee wij de modernere harde schijven met een snelheid tot wel 7 Gb per minuut kunnen kopiëren. Indien gewenst zelfs naar 2 harde schijven tegelijk, zodat u direct een veiligheidskopie heeft.)

Het daadwerkelijke onderzoek (Het relevante materiaal uitselecteren) kan hierna in alle rust worden gedaan. Er is dan voldoende tijd om alle bestanden op de juiste wijze te onderzoeken en filteren op mogelijke relevantie dan wel privacy gevoelig materiaal. Bijkomend voordeel is dat de doorzoeking bij de beslagene sneller kan, waardoor de impact op het bedrijf cq gezin ook minder is dan wanneer de doorzoeking uren langer duurt dan strikt noodzakelijk is.

Na het uitfilteren van de gegevens welke vallen binnen het door de voorzieningen-rechter gegeven verlof, kan een “equality of arms” gemaakt worden ten behoeve van de rekwirant en de gerekwireerde. De overige digitale gegevens kunnen vervolgens, nadat de equality of arms is gemaakt, worden vernietigd.

Door deze werkwijze te hanteren wordt:

  • beter en completer onderzoek gedaan (zowel a charge als a decharge)

  • een fishing-expeditie voorkomen omdat er zo spoedig mogelijk een equality of arms wordt gemaakt met alleen die gegevens die volgens het verlof in beslag mochten worden genomen. Er wordt immers geen informatie over het beslag gewisseld met de eiser, voordat hiervoor toestemming van de rechter is.
    Deze toestemming zal door de rechter pas worden gegeven nadat de gegevens grondig zijn gecontroleerd en gefilterd op de door de voorzieningen-rechter aangegeven punten.

  • minder overlast veroorzaakt bij de beslagene doordat de tijd van doorzoeken zo kort mogelijk wordt gehouden. Dit komt de bedrijfsvoering cq de gezins-situatie van de beslagen ten goede.